5 maart 2024

Samenvatting beleidsplan SMP

“Met En Voor Elkaar”
Beleidsplan – samenvatting

Onze missie en ambitie De Stichting Maatschappelijk Parkhout (SMP) wil bijdragen aan een fijn leefklimaat en leeftijdsvriendelijke omgeving op sportpark “Parkhout” te Nieuwegein voor inwoners van de gemeente en omgeving. Het is onze missie is om de betrokkenheid van Sportvereniging Parkhout met Nieuwegein te vergroten door het opzetten en uitvoeren van sociale activiteiten, waarbij de faciliteiten van het sportpark worden ingezet. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, jong en oud, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst en geaardheid, zich welkom en thuis voelt op ons sportpark. De stichting ondersteunt een inclusieve samenleving

Onze gezamenlijke uitdaging en aanpak

Je ontmoet andere mensen en praat met ze. Het is fijn om met elkaar te eten, want alleen eten is helemaal niks. Het is voor mij met geen pen te beschrijven hoe leuk ik dit vind! Het is een verrijking van mijn leven. (Mieke, 83  jaar).

Vergrijzing, sociale uitsluiting, eenzaamheid en gezondheid onder ouderen, en ook jongeren, zijn grote uitdagingen voor de gemeente Nieuwegein. Daaraan kunnen niet alleen de gemeente, maar ook de burgers een bijdrage aan leveren. Daarom wil de stichting Maatschappelijk Parkhout sociaal contact tussen jongeren stimuleren en ook ouderen betrekken en activeren ten behoeve van een sociale en vitale oude dag. Door sociaal contact en gezellig samen zijn voelen mensen de uitdaging om weer dingen te doen met elkaar. Zelf weer actief te zijn. De Stichting Maatschappelijk Parkhout doet dat door activiteiten te organiseren op Sportpark Parkhout. De prachtige accommodatie wordt benut op momenten dat de sportvereniging deze zelf niet (volledig) gebruikt. De stichting werkt hierbij uitsluitend met (onbetaalde) vrijwilligers en streeft naar een laagdrempelige toegang tot de activiteiten. De SMP richt zich niet alleen op ouderen van 75+. Zij ziet ook een rol voor zichzelf om ‘te verbinden door activiteiten te organiseren’ voor alle leeftijden.

Voor onze activiteiten behoeft men geen lid te zijn van een organisatie. De stichting kent zelf ook geen leden, maar staat open voor alle geledingen uit Nieuwegein en omgeving. De activiteiten zijn vooral leuk en aantrekkelijk om aan mee te doen en hebben daarmee een wervend karakter. Eenmaal ter plaatse stimuleert de organisatie onderling contact in een ongedwongen en ontspannen sfeer met persoonlijke aandacht voor iedereen.

De stichting werkt samen met gemeente en maatschappelijke partners door gebruik te maken van elkaars kennis, kunde en faciliteiten. Zo werkt stichting Reinaerde mee door haar cliënten (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) als dagbesteding in te zetten op de dinsdagen.

Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat er veel belangstelling en waardering is voor de ontmoetingen die de stichting wekelijks organiseert. De oprichters zijn sinds het begin zeer enthousiast en ondervinden veel genoegdoening als ze de ouderen en jongeren zien genieten van de bijeenkomsten.

“Als initiatiefnemer krijg ik hier telkens weer energie van” (Rien Nijsse).

 “Ik doe het voor het een glimlach” (Gerard van Vliet).

Onze activiteiten

– Elke dinsdag kunnen Nieuwegeiners van 75 jaar of ouder deelnemen aan ‘Met En Voor Elkaar 75+’ in het clubhuis van SV Parkhout met o.a. klaverjassen, bridgen, sjoelen, rummikub en beweegoefeningen buiten. Met afsluitende lunch. Resultaat: 51 bijeenkomsten per jaar met gemiddeld 45 deelnemers per dinsdag.

– Elke donderdagmiddag kunnen Nieuwegeiners van 55 jaar of ouder deelnemen aan Met En Voor Elkaar 55+ in het clubhuis van SV Parkhout. Via de biljartsport bevorderen we sociaal contact onder Nieuwegeiners. Resultaat: gemiddeld 51 bijeenkomsten per jaar met gemiddeld 20 deelnemers per donderdag

– SMP organiseert regelmatig TEENAGE-PARTY’s voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar. De muziek van DJ’sBas, Dennis en Youri en de bijbehorende lichteffecten zorgen voor een echte disco-sfeer. Resultaat: 2 party’s en gemiddeld 52  deelnemers

– Sport/spel-dagen voor Mantelzorgkinderen: 2 x een actieve en gezellige woensdagmiddag

Onze strategie naar de toekomst

De stichting wil de komende jaar haar activiteiten uitbreiden en bestendigen. Daarom richten wij ons voor de komende jaren op de komende speerpunten:

  1. Meer activiteiten en aanbod ontwikkelen en organiseren voor verschillende doelgroepen: leemtes opvullen in Nieuwegein op het gebied van activiteiten en verbinding, pilotprojecten uitvoeren voor nieuwe doelgroepen en activiteiten en toewerken naar vaste en terugkerende activiteiten. Daarnaast meer bekendheid opbouwen in de regio;
  2. Voldoende financiële middelen aantrekken voor de uitvoering van activiteiten: vaste partner worden van de gemeente met een jaarlijks budget voor activiteiten en financiële bijdragen verwerven van fondsen, bedrijven en derden;
  3. Voldoende menskracht mobiliseren (vrijwilligers en coördinatoren): werven en behouden vanvrijwilligers voor onze activiteiten o.a. door samen te werken met andere organisaties versterken en onze zichtbaarheid in de regio vergroten

Stichting Maatschappelijk Parkhout – SMP

De Stichting Maatschappelijk Parkhout (SMP) ontwikkelt, beheert, draagt zorg voor uitvoering, voert administratie van de sociaal maatschappelijke activiteiten vanuit sportpark Parkhout te Nieuwegein. SMP is voor de activiteiten afhankelijk van steun door gemeente, fondsen, donateurs en giften. SMP speelt een verbindende, enthousiasmerende en inspirerende rol. Onze activiteiten organiseren we samen met sociaal maatschappelijke instellingen in Nieuwegein en externe partners. De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Het bestuur van SMP  legt jaarlijks verantwoording af aan een onafhankelijke Raad van Toezicht.

Ons uitgebreide beleidsplan en meer informatie kunt u vinden op https://smp-nieuwegein.nl