24 juni 2024

Financiële verantwoording SGM en SMP 2023


Sinds de fusie van sv Geinoord en vsv Vreeswijk
is ook de naam van de stichting SGM gewijzigd.
Bij notariële akte is de naam op 1 juli 2023 gewijzigd in
Stichting Maatschappelijk Parkhout SMP

De stichting heeft een boekjaar wat gelijk loopt aan het kalenderjaar. Daarom is in 2023 sprake van een gedeeltelijke boekhouding van SGM en SMP.