18 juli 2024

Werkwijze SMP

De Stichting Maatschappelijk Parkhout ontwikkelt projecten en activiteiten, om een actieve en leeftijdsvriendelijke omgeving mogelijk te maken op sportpark “Parkhout” te Nieuwegein. Dit doen we samen met sociaal maatschappelijke instellingen in Nieuwegein en externe partners. Wij doen dit door gebruik te maken van elkaars kennis en inspiratie waardoor we elkaar versterken.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen, jong en oud zich welkom en thuis voelt op ons sportpark. Wij maken geen onderscheid in leeftijd, godsdienst, handicap, culturele of etnische achtergrond, gender of seksuele voorkeur.