24 juni 2024

Financiele middelen

De Stichting Maatschappelijk Parkhout is financieel geheel afhankelijk van subsidies, fondsen, giften en donaties. Zij steunen ons projecten te organiseren waar anderen elkaar ontmoeten en plezier hebben in een inclusieve samenleving. Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. En dat maakt een wereld van verschil. Informeer bij de het bestuur naar de mogelijkheden. Zie ook de pagina met Anbi voorwaarden.