18 juli 2024

Contact met SMP

Het bestuur van Stichting Maatschappelijk Parkhout bestaat uit;

Rien Nijsse voorzitter mobiel 06-48028002
Herman van Wiggen penningmeester
Gerard van Vliet secretaris

SMP wordt terzijde gestaan door een Raad van Toezicht.
De RvT bestaat op dit moment uit een 3-tal leden:
Rob de Vries, John ten Heuvel en Freek den Brok

Stichting Maatschappelijk Parkhout (SMP) is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht
onder inschrijvingsnummer 84611553. Het RSIN nummer is 863280705
RISN staat voor Rechtspersonen Samenwerkingsverband Informatie Nummer ( zie ook Anbi info )

Het postadres van de Stichting Maatschappelijk Parkhout is:
Venkelgaarde 14 3436 HT Nieuwegein

Bankrekening van de Stichting Maatschappelijk Parkhout is:
NL14 INGB 0674 9727 16

Website adres:
https://www.smp-nieuwegein.nl

Het e-mailadres van het bestuur van SMP is;
bestuur@smp-nieuwegein.nl