18 juli 2024

Organisatie SMP

De Stichting Maatschappelijk Parkhout heeft geen leden en het bestuur werkt binnen de organisatie op projectmatige basis met alleen vrijwilligers, in een samenleving waarin iedereen wordt gewaardeerd.

Het bestuur van de Stichting Maatschappelijk Parkhout bestaat uit: Rien Nijsse voorzitter, Gerard van Vliet secretaris en Herman van Wiggen penningmeester.

De Stichting wordt bijgestaan door een Raad van Advies welke bestaat uit: Rob de Vries voorzitter, Freek den Brok secretaris, John ten Heuvel penningmeester.

De leden van het bestuur en de leden van de raad van toezicht werken geheel op vrijwillige basis maar kunnen gemaakte onkosten welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun functie, in rekening brengen. Alle medewerkers welke voor SGM werkzaam zijn, doen dit op vrijwillige basis