5 maart 2024

Financiële verantwoording 2021 – 2022 SGM

De Stichting Maatschappelijk Parkhout is opgericht in november 2021
Medio 2023 heeft de belastingdienst de stichting opgenomen in het register van ANBI. De stichting is daarom verplicht om de jaarrekening op haar website te publiceren. Het 1e boekjaar telt 13 maanden.

Financieel overzicht 2022